Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Vĩnh Hiệp 2

Ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp
0939185069
stg-vinhchau-thvinhhiep2@edu.viettel.vn